help Stichting Dog helpen

Doneren
dankbaar 

elke gulden goed besteed

 

Doneren

Stichting DOG Curaçao wordt volledig particulier gefinancierd. Alle hulp is daarom van harte welkom en wordt direct voor de honden en de sanctuary gebruikt. 

Doneren kan via credit card of via bankovermaking. Het kan eenmalig of maandelijks.

Stichting DOG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 133638. 

 

 
Helpt u mee?

Donatiemogelijkheden

Bankovermakingen Curacao en Nederland

Curacao: Maduro & Curiel’s Bank | rek. 26832808 | Stichting DOG |  Saturnusstraat 36

Nederland: IBAN NL81ABNA0826383521 | Stichting DOG Nederland

 

Credit card overmakingen 

U kunt eenvoudig via credit card een donatie doen door op onderstaande button van uw keuze te klikken.

Eenmalige donatie

Maandelijkse donatie

 

help Dog Curacao help them

Donations
thankful 

every dollar well spend

 

Donations

DOG Curaçao Foundation is fully privately financed. All help is therefore very welcome and is used directly for the dogs and the Sanctuary.

Donations can be made by credit card or bank transfer. It can be one time or monthly.

DOG Curacao Foundation is registered at the Curacao Chamber of Commerce under number: 133638

 
Will you help?

Donation options

Bankwire Curacao and The Netherlands

Curacao: Maduro & Curiel’s Bank | acc. 26832808 | Stichting DOG |  Saturnusstraat 36

The Netherlands: IBAN NL81ABNA0826383521 | Stichting DOG Nederland

 

Credit card 

You can easily make a donation via credit card by clicking on on the button of your choice below. 

One time donation

Monthly donation