Sinds mei 2018 is Stichting DOG Nederland opgericht.

• Statutaire naam : Stichting DOG Nederland
• Opgericht: 25-5-2018
• Opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel : 71736913
• Fiscaal nr (RSIN) Onder dit nummer zijn wij bij de belastingdienst
bekend: 8588.29.241

Stichting DOG Nederland is een fondsenwervende stichting.

De stichting heeft ten doel: het op zich nemen van de zorg voor en het onderdak verlenen aan  zwerfhonden van Curaçao, al dan niet in samenwerking met Stichting DOG, een stichting met statutaire zetel op Curaçao, of andere
buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en —een soortgelijke doelstelling heeft, en voorts al hetgeen met een en ander — rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
(a) het geven van voorlichting en educatie over hondenverzorging en dierenleed op Curaçao en het begeleiden van honden die herplaatst worden;
(b) het werven van fondsen bij particulieren en organisaties; en
(c) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in –
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur van stichting DOG Nederland:

1. Voorzitter:Giliam, Jan Albert
2. Secretaries:Goemans, Juliette
3. Penningmeester:van Puffelen, Marlieke